phone +48 694 401 701
email [email protected]

AKTYWNE PÓŁKOLONIE WAKACYJNE

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wydrukowanie i wypełnienie kompletu dokumentów ( poniżej do pobrania ) oraz przesłanie ich w formie skanu lub zdjęć na adres [email protected]
 2. Wpłacenie zaliczki na poczet turnusu w kwocie 190 zł oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres [email protected]
 3. Wpłacenie pozostałej kwoty w wysokości 600 i przesłanie potwierdzenie przelewu na adres [email protected]  najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu. 
 4. Dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu oryginałów przesłanych wcześniej dokumentów.


PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać na poniższe dane:

Stowarzyszenie Siemacha

ul. Długa 42, 31-146 Kraków

Nr konta: 80 1020 2892 0000 5502 0439 6750

 

W tytule: Zaliczka/płatność za półkolonie CCZ Prokocim w okresie od…do…, imię i nazwisko dziecka.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Terminy turnusów:

I turnus 26.06-30.06

II turnus 03.07-07.07

III turnus 10.07-14.07

IV turnus 17.07-21.07

V turnus  24.07-28.07

VI turnus 07.08-11.08

VII turnus 14.08-18.08

VIII turnus 21.08- 25.08

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu na pięć dni kalendarzowych przed rozpoczęciem się turnusu w przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby minimum 10 uczestników.
 2. Każdy rodzic i uczestnik półkolonii ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem turnusu z regulaminem półkolonii i przekazać podpisany regulamin najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.
 3. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci.
 4. Miejsce zbiórki i odbioru dzieci  – recepcja obiektu.
 5. Zbiórka od poniedziałku do  piątku o godzinie 8:00, odbiór dzieci o godzinie 16:00.
 6. Wszelkie spóźnienia lub nieobecności w trakcie trwania turnusu należy zgłaszać z wyprzedzeniem telefonicznie na numer 694 401 701 lub mailowo na adres [email protected]


DO POBRANIA

Regulamin
Prawa i obowiązki
Karta kwalifikacyjna
Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka
Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych