phone +48 882 011 195
email [email protected]

AKTYWNE PÓŁKOLONIE WAKACYJNE

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wydrukowanie i wypełnienie kompletu dokumentów ( poniżej do pobrania ) oraz przesłanie ich w formie skanu lub zdjęć na adres [email protected]

2. Wpłacenie zaliczki na poczet turnusu w kwocie 190 zł oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres [email protected]

3. Wpłacenie pozostałej kwoty w wysokości 600 i przesłanie potwierdzenie przelewu na adres [email protected]  najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu. 

4. Dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu oryginałów przesłanych wcześniej dokumentów.


PŁATNOŚCI

1. Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać na poniższe dane:

Stowarzyszenie Siemacha

ul. Długa 42, 31-146 Kraków

Nr konta: 43 1020 2892 0000 5602 0409 6376

 

W tytule: Zaliczka/płatność za półkolonie CCZ Kozłówek  w okresie od…do…, imię i nazwisko dziecka.

 


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1.Terminy turnusów:

I turnus 26.06-30.06

II turnus 03.07-07.07

III turnus 10.07-14.07

IV turnus 17.07-21.07

V turnus  24.07-28.07

VI turnus 31.07-04.08

VI turnus 07.08-11.08

 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu na pięć dni kalendarzowych przed rozpoczęciem się turnusu w przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby minimum 10 uczestników.

3. Każdy rodzic i uczestnik półkolonii ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem turnusu z regulaminem półkolonii i przekazać podpisany regulamin najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.

4. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci.

5. Miejsce zbiórki i odbioru dzieci  – hol obiektu.

6. Zbiórka od poniedziałku do  piątku o godzinie 8:00, odbiór dzieci o godzinie 16:00.

7. Wszelkie spóźnienia lub nieobecności w trakcie trwania turnusu należy zgłaszać z wyprzedzeniem telefonicznie na numer 882-786-630  lub mailowo na adres [email protected]

 


DO POBRANIA

Regulamin
Prawa i obowiązki
Karta kwalifikacyjna
Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka
Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych