phone +48 694 401 701
email [email protected]

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wydrukowanie i wypełnienie kompletu dokumentów ( poniżej do pobrania ) oraz przesłanie ich w formie skanu lub zdjęć na adres [email protected]
 2. Wpłacenie zaliczki na poczet turnusu w kwocie 150 zł oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres [email protected]
 3. Wpłacenie pozostałej kwoty w wysokości 600 i przesłanie potwierdzenie przelewu na adres [email protected]  najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu. Istnieje możliwość dopłaty bonem turystycznym ( szczegóły płatności poniżej)
 4. Dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu oryginałów przesłanych wcześniej dokumentów.


PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać na poniższe dane:

Stowarzyszenie Siemacha

ul. Długa 42, 31-146 Kraków

Nr konta: 80 1020 2892 0000 5502 0439 6750

 

W tytule: Zaliczka/płatność za półkolonie CCZ Prokocim w okresie od…do…, imię i nazwisko dziecka.

 

BON TURYSTYCZNY

 1. Aby aktywować bon należy zalogować się na swoim profilu PUE ZUS na stronie www.zus.pl/portal/logowanie.npi.
 2. Poniżej zamieszczamy link do filmu, który pokazuje szczegółową instrukcję aktywacji bonu https://www.youtube.com/watch?v=CAN9aptIdok&feature=youtu.be
 3. Wygenerowany w trakcie aktywacji bonu kod płatności należy zapisać i podać w momencie zgłoszenia chęci wykorzystania bonu oraz podczas rozmowy z Organizatorem wypoczynku.
 4. Osoby zainteresowane płatnością bonem prosimy o przesłanie na adres mailowy: [email protected] imienia i nazwisko dziecka uczestniczącego w półkolonii, datę turnusu, kod obsługi płatności otrzymany w trakcie aktywacji bonu, kwotę, która ma zostać rozliczona przy pomocy bonu oraz numer telefonu rodzica lub opiekuna, na którego został zarejestrowany bon turystyczny.
 5. W czasie rozmowy telefonicznej konieczne będzie podanie hasła otrzymanego smsem z kodem potwierdzającym płatność.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Terminy turnusów:

        I turnus: 30.01-03.02.2023

        II turnus: 06.02-10.02.2023

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu na pięć dni kalendarzowych przed rozpoczęciem się turnusu w przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby minimum 10 uczestników.
 2. Każdy rodzic i uczestnik półkolonii ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem turnusu z regulaminem półkolonii i przekazać podpisany regulamin najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.
 3. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci.
 4. Miejsce zbiórki i odbioru dzieci  – recepcja obiektu.
 5. Zbiórka od poniedziałku do  piątku o godzinie 8:00, odbiór dzieci o godzinie 16:00.
 6. Wszelkie spóźnienia lub nieobecności w trakcie trwania turnusu należy zgłaszać z wyprzedzeniem telefonicznie na numer 694 401 701 lub mailowo na adres [email protected]


DO POBRANIA
Regulamin
Prawa i obowiązki
Karta kwalifikacyjna
Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka
Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych