phone +48 882 011 195
email [email protected]

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wydrukowanie i wypełnienie kompletu dokumentów ( poniżej do pobrania ) oraz przesłanie ich w formie skanu lub zdjęć na adres [email protected]

2. Wpłacenie zaliczki na poczet turnusu w kwocie 150 zł oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres [email protected]

3. Wpłacenie pozostałej kwoty w wysokości 600 i przesłanie potwierdzenie przelewu na adres [email protected]  najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu. Istnieje możliwość dopłaty bonem turystycznym ( szczegóły płatności poniżej)

4. Dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu oryginałów przesłanych wcześniej dokumentów.


PŁATNOŚCI

1. Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać na poniższe dane:

Stowarzyszenie Siemacha

ul. Długa 42, 31-146 Kraków

Nr konta: 43 1020 2892 0000 5602 0409 6376

 

W tytule: Zaliczka/płatność za półkolonie CCZ Kozłówek  w okresie od…do…, imię i nazwisko dziecka.

 

BON TURYSTYCZNY

1. Aby aktywować bon należy zalogować się na swoim profilu PUE ZUS na stronie www.zus.pl/portal/logowanie.npi.

2. Poniżej zamieszczamy link do filmu, który pokazuje szczegółową instrukcję aktywacji bonu https://www.youtube.com/watch?v=CAN9aptIdok&feature=youtu.be

3. Wygenerowany w trakcie aktywacji bonu kod płatności należy zapisać i podać w momencie zgłoszenia chęci wykorzystania bonu oraz podczas rozmowy z Organizatorem wypoczynku.

4. Osoby zainteresowane płatnością bonem prosimy o przesłanie na adres mailowy: [email protected]  imienia i nazwisko dziecka uczestniczącego w półkolonii, datę turnusu, kod obsługi płatności otrzymany w trakcie aktywacji bonu, kwotę, która ma zostać rozliczona przy pomocy bonu oraz numer telefonu rodzica lub opiekuna, na którego został zarejestrowany bon turystyczny.

5. W czasie rozmowy telefonicznej konieczne będzie podanie hasła otrzymanego smsem z kodem potwierdzającym płatność.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Terminy turnusów:

       I turnus 30.01-03.02.2023

       II turnus 06.02-10.02.2023

 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu na pięć dni kalendarzowych przed rozpoczęciem się turnusu w przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby minimum 10 uczestników.

3. Każdy rodzic i uczestnik półkolonii ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem turnusu z regulaminem półkolonii i przekazać podpisany regulamin najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.

4. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci.

5. Miejsce zbiórki i odbioru dzieci  – hol obiektu.

6. Zbiórka od poniedziałku do  piątku o godzinie 8:00, odbiór dzieci o godzinie 16:00.

7. Wszelkie spóźnienia lub nieobecności w trakcie trwania turnusu należy zgłaszać z wyprzedzeniem telefonicznie na numer 882 011 195  lub mailowo na adres [email protected]

 


DO POBRANIA
Regulamin
Prawa i obowiązki
Karta kwalifikacyjna
Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka
Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych