phone +48 882 011 195
email [email protected]

Zapraszamy dzieci w wieku 6-13 lat na nasze wakacyjne aktywne półkolonie. W programie przewidziane są:
- codzienne zajęcia na basenie sportowym i rekreacyjnym pod okiem instruktora pływania
- trzy wycieczki na terenie Krakowa m.in. Muzeum Obwarzanka, Przewrotki, Muzeum Elektroniki, Womai-Centrum Nauki i Zmysłów, Muzeum Archeologiczne, Kino, Go-Air, Fabryka Słodyczy Ciu-Ciu (w zależności od wybranego turnusu)
- zajęcia na boisku sportowym
- warsztaty mydlarskie lub warsztaty z Państwowa Strażą Pożarną (w zależności od wybranego turnusu)
- zajęcia kreatywne, integracyjne, plastyczne
 
 
CENA : 890 zł
Turnus 3-dniowy: 530 zł
 
WIEK UCZESTNIKÓW: 6-13 LAT
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wydrukowanie i wypełnienie kompletu dokumentów (poniżej do pobrania) oraz przesłanie ich w formie skanu lub zdjęć na adres [email protected]
 2. Wpłacenie zaliczki na poczet turnusu w kwocie 250 zł oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres [email protected]
 3. Wpłacenie pozostałej kwoty w wysokości 640 i przesłanie potwierdzenie przelewu na adres [email protected]  najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu.
 4. Dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu oryginałów przesłanych wcześniej dokumentów.


PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać na poniższe dane:

Stowarzyszenie Siemacha

ul. Długa 42, 31-146 Kraków

 

Nr konta: 43 1020 2892 0000 5602 0409 6376

W tytule: Zaliczka/płatność za półkolonie CCZ Kozłówek  w okresie od…do…, imię i nazwisko dziecka.

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Terminy turnusów:

I turnus  24.06 - 28.06 

II turnus  01.07 - 05.07

III turnus 08.07 - 12.07 

IV turnus 15.07 - 19.07

V turnus  22.07 - 26.07

VI turnus 29.07 - 02.08

VII turnus 05.08 - 09.08

VIII turnus 12.08 - 14.08 (3-dniowy) 

XI turnus 19.08 - 23.08 

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu na pięć dni kalendarzowych przed rozpoczęciem się turnusu w przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby minimum 8 uczestników.
 2. Każdy rodzic i uczestnik półkolonii ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem turnusu z regulaminem półkolonii i przekazać podpisany regulamin najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.
 3. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci.
 4. Miejsce zbiórki i odbioru dzieci – recepcja obiektu.
 5. Zbiórka od poniedziałku do  piątku o godzinie 8:00, odbiór dzieci o godzinie 16:00.
 6. Wszelkie spóźnienia lub nieobecności w trakcie trwania turnusu należy zgłaszać z wyprzedzeniem telefonicznie na numer 882-786-630 lub mailowo na adres [email protected]

 

DO POBRANIA

Regulamin
Prawa i obowiązki
Karta kwalifikacyjna
Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka
Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych

 

Zobaczcie sami jak bawiliśmy się na poprzednich turnusach: