phone +48 882 011 195
email [email protected]

Bezpieczeństwo ponad normy

Naszych działań w aspekcie bezpieczeństwa nie zawężamy do spełnienia wszystkich ciążących na nas wymaganiach, a wykroczamy szeroko poza nasze obowiązki. Chcemy, aby każdy z naszych klientów miał pewność, że cały czas dbamy w sposób maksymalny o jego bezpieczeństwo i komfort.

 

Uzdatnianie wody prowadzimy w sposób mechaniczny oraz chemiczny. Poziom aplikowania środków chemicznych monitorujemy w sposób ciągły poprzez aparaturę elektroniczną. Co najmniej raz na cztery godziny nasi technolodzy wody sprawdzają pH wody, potencjał redox, stężenie chloru wolnego oraz temperaturę wody, zaś raz na dobę poziom chloru związanego. Raz w tygodniu zewnętrzne akredytowane laboratorium badawcze JARS pobiera od nas próbki wody. Protokoły z badań publikujemy w całości w internecie oraz w hollu pływalni.

 

To co wyróżnia nasz obiekt w aspekcie bezpieczeństwa to zaawansowane technologie. Woda w każdej z niecek jest dodatkowo naświetlana lampami UV, które oprócz roli bakteriobójczej pozwalają na znaczące zmniejszenie poziomu dozowania chloru. Co korzystnie wpływa na Państwa wygodę i bezpieczeństwo. Duże i nowoczesne filtry ze złożem pozwalają na przefiltrowanie każdej z niecek od 8 (niecka sportowa) do kilkudziesięciu (brodzik) razy na dobę.

 

Ważną rolę w ochronie przed wirusami i bakteriami stanowi bardzo wydajny system wentylacji. Pozwala on na przefiltrowanie całego powietrza w obiekcie kilkadziesiąt razy w ciągu doby. Wpływa on również na komfort naszych klientów dbając o odpowiednią temperaturę i wilgotność w hali basenowej.

 

W godzinach zamknięcia pływalni przeprowadzamy codziennie szereg czynności serwisowych oraz dezynfekcyjnych.

 

W sposób cykliczny prowadzimy szkolenia i pokazy z zakresu bezpieczeństwa w obiektach basenowych. Publikujemy sprawozdania z badań zewnętrznych, tak aby mogli Państwo sami sprawdzić poziom uzdatniania wody na naszej pływalni. Jednak, jak często żartują nasi pracownicy, najlepszym wyznacznikiem jakości wody na pływalni jest to, czy technolodzy wody pływają w swoich obiektach. Odpowiadamy... TAK nasi technolodzy pływają tylko u nas :)

 

 

Informacja dotycząca jakości wody

 

 

Sprawozdania z badań wody