phone +48 882 011 195
email recepcja.kozlowek@comcomzone.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 6:30-22:30
sobota-niedziela: 7:00-22:30

WARUNKI UCZESTNICTWA
 

 1. Wydrukowanie i wypełnienie kompletu dokumentów ( poniżej do pobrania ) oraz przesłanie ich w formie skanu lub zdjęć na adres m.kantor@siemacha.org.pl
 2. Wpłacenie zaliczki na poczet turnusu w kwocie 100 zł oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres  m.kantor@siemacha.org.pl
 3. Wpłacenie pozostałej kwoty w wysokości 450 i przesłanie potwierdzenie przelewu na adres  m.kantor@siemacha.org.pl najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu. Istnieje możliwość dopłaty bonem turystycznym
 4. Dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu oryginałów przesłanych wcześniej dokumentów.


PŁATNOŚCI
 

 1. Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać na poniższe dane:

Stowarzyszenie Siemacha

ul. Długa 42, 31-146 Kraków

Nr konta: 43 1020 2892 0000 5602 0409 6376

 

W tytule: Zaliczka/płatność za półkolonie w okresie od…do…, imię i nazwisko dziecka.

 

BON TURYSTYCZNY
 

 1. Aby aktywować bon należy zalogować się na swoim profilu PUE ZUS na stronie www.zus.pl/portal/logowanie.npi.
 2. Poniżej zamieszczamy link do filmu, który pokazuje szczegółową instrukcję aktywacji bonu https://www.youtube.com/watch?v=CAN9aptIdok&feature=youtu.be
 3. Wygenerowany w trakcie aktywacji bonu kod płatności należy zapisać i podać w momencie zgłoszenia chęci wykorzystania bonu oraz podczas rozmowy z Organizatorem wypoczynku.
 4. Osoby zainteresowane płatnością bonem prosimy o przesłanie na adres mailowy: m.kantor@siemacha.org.pl imienia i nazwisko dziecka uczestniczącego w półkolonii, datę turnusu, kod obsługi płatności otrzymany w trakcie aktywacji bonu, kwotę, która ma zostać rozliczona przy pomocy bonu oraz numer telefonu rodzica lub opiekuna, na którego został zarejestrowany bon turystyczny.
 5. W czasie rozmowy telefonicznej konieczne będzie podanie hasła otrzymanego smsem z kodem potwierdzającym płatność.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 

 1. Terminy turnusów:

I turnus 17.01-21.01

II turnus 24.01-28.01 

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu na pięć dni kalendarzowych przed rozpoczęciem się turnusu w przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby minimum 10 uczestników.
 2. Każdy rodzic i uczestnik półkolonii ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem turnusu z regulaminem półkolonii.
 3. Zbiórka od poniedziałki – piątku o godzinie 8:00, odbiór dzieci o godzinie 16:00.
 4. Wszelkie spóźnienia lub nieobecności w trakcie trwania turnusu należy zgłaszać z wyprzedzeniem telefonicznie na numer  882011195 lub mailowo na adres  recepcja.kozlowek@comcomzone.pl


DO POBRANIA

Regulamin
Prawa i obowiązki
Karta kwalifikacyjna
Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka
Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych
Plan półkolonii