phone +48 882 011 195
email [email protected]

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wydrukowanie i wypełnienie kompletu dokumentów ( poniżej do pobrania ) oraz przesłanie ich w formie skanu lub zdjęć na adres [email protected]

2. Wpłacenie zaliczki na poczet turnusu w kwocie 250 zł oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres [email protected]

3. Wpłacenie pozostałej kwoty w wysokości 600 zł i przesłanie potwierdzenie przelewu na adres [email protected]  najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem turnusu. Istnieje możliwość dopłaty bonem turystycznym ( szczegóły płatności poniżej)

4. Dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu oryginałów przesłanych wcześniej dokumentów.


PŁATNOŚCI

1. Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać na poniższe dane:

     Stowarzyszenie Siemacha

     ul. Długa 42, 31-146 Kraków

     Nr konta: 43 1020 2892 0000 5602 0409 6376

 

     W tytule: Zaliczka/płatność za półkolonie CCZ Kozłówek  w okresie od…do…, imię i nazwisko dziecka.

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1.Terminy turnusów:

      I turnus 12.02-16.02.2024

      II turnus 19.02-23.02.2024

 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu na pięć dni kalendarzowych przed rozpoczęciem się turnusu w przypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby minimum 8 uczestników.

 3. Każdy rodzic i uczestnik półkolonii ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem turnusu z regulaminem półkolonii i przekazać podpisany regulamin najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.

 4. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci.

 5. Miejsce zbiórki i odbioru dzieci  – hol obiektu.

 6. Zbiórka od poniedziałku do  piątku o godzinie 8:00, odbiór dzieci o godzinie 16:00.

 7. Wszelkie spóźnienia lub nieobecności w trakcie trwania turnusu należy zgłaszać z wyprzedzeniem telefonicznie na numer 882-786-630  lub mailowo na adres [email protected]

 
DO POBRANIA

Regulamin
Prawa i obowiązki
Karta kwalifikacyjna
Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka
Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych