SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin siłowni tarnów

Regulamin siłowni Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12 w Tarnowie
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w siłowni Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12, 33-100 Tarnów, zarządzanego przez Stowarzyszenie SIEMACHA, zwanego w dalszej części Regulaminu „Com-Com Zone”.
 2. Z siłowni można korzystać w godzinach otwarcia Com-Com Zone.
 3. Z siłowni mogą korzystać osoby od 16 roku życia (poza grupami zorganizowanymi z opiekunem i wcześniejszym ustaleniu zasad korzystania z Dyrektorem Com-Com Zone).
 4. Osoby korzystające z siłowni, obowiązuje odzież sportowa i zamienne obuwie sportowe. Ze względów higienicznych wskazane jest również posiadanie ręcznika.
 5. Zbędną odzież wierzchnią oraz torby należy zostawić w szatni.
 6. Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych zaleca się wykonanie rozgrzewki.
 7. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z instrukcją, z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi oraz  poszanowaniem sprzętu i sali.  
 8. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzętu do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Przed wykupieniem karnetu, ćwiczący powinien poinformować obsługę o wszelkich istotnych chorobach i dolegliwościach.
 10. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.
 11. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 12. Zabrania się ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 13. Wszelkie uszkodzenia przyrządów i sprzętu należy zgłaszać pracownikom siłowni Com-Com Zone.
 14. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 15. Należy natychmiast zgłaszać wszelkie zauważone nieprawidłowości pracownikom siłowni Com-Com Zone.
 16. Com-Com Zone nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń.
 17. Karnet wystawiony na dany okres (od - do) musi być wykorzystany w podanych ramach czasowych. Nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych, czy sytuacji osobistej klienta).
 18. Niewykorzystany karnet przepada bez możliwości zwrotu pieniędzy.
 19. Na terenie siłowni zabrania się używania wulgarnych słów oraz hałaśliwego zachowania się.
 20. Na terenie siłowni zabrania się wykonywania ćwiczeń w klapkach oraz boso.
 21. Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją stanowiska.
 22. Osoby, korzystające z siłowni po raz pierwszy, powinny zgłosić się do instruktora.
 23. Klient, korzystając z oferty Com-Com Zone, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzysta z usług będących w jego ofercie na własną odpowiedzialność. Osoba, chcąca korzystać z oferty Com-Com Zone,  powinna wcześniej zasięgnąć opinii lekarza o stanie własnego zdrowia.
 24. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.
 25. Pracownik siłowni Com-Com Zone ma prawo wyprosić osoby nie przestrzegające Regulaminu. Osoba raz wyproszona z siłowni nie ma prawa ponownego wstępu do niej.
 26. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu spowoduje stały zakaz korzystania z siłowni.
 27. Wszelkie uwagi, wnioski należy zgłaszać w godzinach otwarcia Com-Com Zone.
 28. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna wcześniej zasięgnąć opinii lekarza o stanie własnego zdrowia.
Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park

Pobierz regulamin siłowni