SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin Sauny

Regulamin korzystania z sauny Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12 w Tarnowie
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w saunie Centrum Rozwoju Com-Com Zone Tarnów Gemini Park przy ul. XVI Pułku Piechoty 12, 33-100 Tarnów, zarządzanego przez Stowarzyszenie SIEMACHA, zwanego w dalszej części Regulaminu „Com-Com Zone”.
 2. Sauna w Com-Com Zone jest sauną suchą która osiąga temperaturę do 100 stopni C. Pod określeniem „sauna” rozumiemy pomieszczenie sauny suchej, pokój wypoczynkowy, prysznice, przebieralnie, toalety.
 3. Za korzystanie z sauny pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
 4. Zakup biletu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu  oraz Regulaminu Ogólnego Obiektu.
 5. Ze względów bezpieczeństwa w saunie muszą przebywać minimum 2 osoby. Maksymalna ilość osób mogących przebywać w saunie to 4 osoby. 
 6. W saunie obowiązuje wyłącznie ręcznik i/lub szlafrok. Należy zaopatrzyć się w dwa ręczniki z którego jeden służy do wycierania się a drugi jako podkładka na ławkę. Dozwolone jest używanie wyłącznie obuwia basenowego (typu klapki).
 7. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszelkie ozdoby oraz przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 8. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 9. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i informacji udzielanych przez pracowników Com-Com Zone.
 10. Każdy użytkownik sauny przed wejściem do sauny zobowiązany jest do dokładnego umycia całego ciała z użyciem mydła. Po wejściu do sauny należy usiąść lub położyć się na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 11. Czas przebywania w saunie zależy od samopoczucia oraz stażu korzystania z sauny (sugerowany czas około 3 x 10 minut).
 12. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało. Po schłodzeniu zaleca się odpoczynek i uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.
 13. Na terenie sauny zabrania się: 
 • biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych grzewczych
 • wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
 • wnoszenia i spożywania alkoholu i napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających
 • palenia tytoniu
 • niszczenia wyposażenia
 • nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe
 • wlewania własnych olejków na kamienie.
 1. Zabrania się z korzystania z urządzeń w saunie osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne: grzybicę, brodawicę, rumień itp. otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania. 
 2. Zabrania się korzystania z sauny kobietom w czasie menstruacji. 
 3. Z sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. 
 4. Klient, korzystając z oferty Com-Com Zone, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzysta z usług będących w jego ofercie na własną odpowiedzialność. Osoba, chcąca korzystać z oferty Com-Com Zone,  powinna wcześniej zasięgnąć opinii lekarza o stanie własnego zdrowia.
 5. Z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce, z nadciśnieniem, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, padaczkę, w ciąży oraz pod wpływem alkoholu lub innych środków obniżających sprawność organizmu oraz lekarstw powodujących senność, ociężałość, wzrost lub spadek ciśnienia krwi. Com-Com Zone nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania tych osób w saunie.
 6. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi Com-Com Zone.
Dyrektor Centrum Rozwoju Com Com Zone Tarnów Gemini Park
Pobierz regulamin sauny