SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin szkoły pływania Prokocim

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA
 
 1. Organizatorem zajęć jest Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29, 30-868 Kraków.
 2. Uczestnictwo w zajęciach osób niepełnoletnich warunkowane jest zgodą rodziców.
 3. Kursy nauki i doskonalenia pływania podzielone są na edycje liczące 10 zajęć po 45 minut.
 4. Opłata wnoszona jest z góry, nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na kolejną edycję.
 5. Edycja tj. 10 kolejnych zajęć w określonych ramach czasowych, tydzień po tygodniu (z wyłączeniem   świąt oraz dni ustawowo wolnych).
 6. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w siedzibie organizatora bądź przelewem bankowym.
 7. Uczestnik kursu ma prawo do odrobienia jednej nieobecności na zajęciach w danej edycji (10 zajęć) pod warunkiem zgłoszenia jej co najmniej dzień przed zajęciami.
 8. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta po jego wejściu do wody, do momentu wyjścia z wody po zakończonej lekcji.
 9. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zakończeniu zajęć. Nieodebranie dziecka jest równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności przez rodzica/opiekuna. 
 10. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu zajęć i Regulaminu pływalni.
 11. Po przekroczeniu 60-minutowego pobytu  następuje naliczanie minutowe według obowiązującego cennika.
 12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 13. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
 14. Przed wejściem do wody uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
 15. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego, czepka, klapek oraz ręcznika.
 16. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora i ratownika.
 17. Rodzice i opiekunowie uczestników niepełnoletnich nie mogą przebywać na pływalni i w szatniach w czasie prowadzenia zajęć. W wyjątkowych przypadkach (dziecko boi się wody) rodzic może uczestniczyć w pierwszych zajęciach na pływalni.
 18. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
 20. W przypadku niewypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.
 21. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację materiałów audiowizualnych wykonanych podczas zajęć oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych) w celach związanych z jego działalnością oraz promocją.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM
Pobierz regulamin Pobierz oświadczenie