SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin szkoły pływania niemowląt Prokocim

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA DLA NIEMOWLĄT
 
 1. Organizatorem zajęć jest Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29, 20-868 Kraków.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo w zajęciach.
 3. Kurs podzielony jest na edycje, z których każda obejmuje 10 zajęć, liczących po 30 min.
 4. Opłata wnoszona jest z góry, nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na kolejną edycję zajęć.
 5. Edycja tj. 10 kolejnych zajęć w określonych ramach czasowych, tydzień po tygodniu (z wyłączeniem   świąt oraz dni ustawowo wolnych).
 6. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na basenie.
 7. Uczestnik kursu ma prawo do odrobienia jednej nieobecności na zajęciach w danej edycji (10 zajęć) pod warunkiem zgłoszenia jej co najmniej na dzień przed zajęciami.
 8. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta po jego wejściu do wody, do momentu wyjścia kursanta z wody po zakończonej lekcji.
 9. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu zajęć i Regulaminu pływalni.
 10. Po przekroczeniu 60-minutowego pobytu  następuje naliczanie minutowe według obowiązującego cennika.
 11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 12. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
 13. Przed wejściem do wody uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
 14. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego, czepka, klapek oraz ręcznika, a dla dziecka pieluchomajtek.
 15. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora i ratownika.
 16.  W zajęciach bierze udział dziecko oraz jeden opiekun.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 18. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia adaptacyjne w wodzie (potwierdzają, że odbyli wizytę u lekarza).
 19. W przypadku niewypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.
 20. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację materiałów audiowizualnych wykonanych podczas zajęć oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych) w celach związanych z jego działalnością oraz promocją.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 22. Ewentualne pytania kierować należy do Organizatora telefonicznie lub zgłaszać przed zajęciami.
 
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM
Pobierz regulamin