SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin szatni Prokocim

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI
 
 1. Szatnia w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29, 30-868 Kraków jest bezpłatna i obowiązuje wszystkich klientów w tym również wszystkie grupy zorganizowane.
 2. W szatni mogą przebywać wyłącznie upoważnieni pracownicy.
 3. Szatnia jest czynna w godzinach otwarcia Centrum.
 4. W szatni przechowywane są nakrycia wierzchnie oraz obuwie.
 5. Przy szatni dostępne są szafki depozytowe, których otwarcie/zamknięcie następuje przy użyciu monety lub żetonu.
 6. Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, w szczególności za: wyroby jubilerskie, pieniądze, dokumenty, telefony komórkowe i inne przedmioty o szczególnej wartości.
 7. Dla bezpieczeństwa przechowywanej odzieży na jednym wieszaku może wisieć tylko jedna sztuka odzieży.
 8. Pozostawiona w szatni odzież wydawana jest wyłącznie na podstawie numerka szatniowego.
 9. Odzież od grupy zorganizowanej pobiera personel szatni. Opiekun grupy przekazuje wszystkie okrycia wierzchnie pracownikowi szatni i odbiera je po skończonych zajęciach.
 10. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do pomocy wychowankom we właściwym przygotowaniu okryć, butów i drobnych części garderoby do przechowania w szatni.
 11. Za zgubiony bloczek szatniowy pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.
 12. Wydanie okrycia i obuwia klientowi który zgubił numerek może nastąpić tylko na podstawie szczegółowego opisu pozostawionych rzeczy, a nie na podstawie ich wskazania. Klient zobowiązany jest do pokwitowania odbioru okrycia i obuwia.
 13. Jeżeli klient nieposiadający numerka nie jest w stanie opisać jednoznacznie ubioru pozostawionego w szatni, odbiór następuje po zamknięciu Centrum.
 14. Okrycie powierzone obsłudze szatni musi posiadać możliwość trwałego i bezpiecznego zawieszenia, w innym przypadku Centrum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane z zawieszeniem i przechowywaniem.
 15. Rękawiczki, szaliki, czapki, itp., należy starannie schować i zabezpieczyć by nie wypadały z okrycia.
 16. Obuwie należy włożyć do worka lub mocnej torebki foliowej.
 17. Centrum Rozwoju Com-Com Zone nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szatnią.
 18. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim.
 
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM
Pobierz regulamin