SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin Spinning Prokocim

REGULAMIN ZAJĘĆ SPINNING® W CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM, KRAKÓW UL. KURCZABA 29.
 
 1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Rozwoju Com-Com Zone.
 2. Zajęcia są prowadzone w 55 minutowych turach.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnik kupujący bilet / karnet potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego typu ćwiczeń ruchowych.
 5. Zapisy na zajęcia są możliwe tylko i wyłącznie osobiście po wcześniejszym zakupie biletu, karnetu lub uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
 6. Telefonicznie lub mailowo można zapisać się na jedne zajęcia.
 7. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie najwcześniej na 7 dni przed terminem danych zajęć 
 8. Istnieje możliwość przesunięcia rezerwacji zajęć w nieprzekraczalnym terminie 6 godzin przed planowanym udziałem. .Przekroczenie tego terminu lub brak odwołania skutkuje obciążeniem karnetu lub naliczeniem kary w wysokości 10 zł
 9. Dopiero po opłaceniu 10 zł kary klient odzyskuje możliwość zapisania się na kolejne zajęcia.
 10. Odwołanie terminów jest możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem e-mail: odwolania@comcomzone.pl , wiadomości SMS: : +48 694-401-701 lub osobiście 
 11. W przypadku zwolnienia się miejsca na zajęcia będą przyjmowane osoby z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.
 12. Przesunięcia rezerwacji można dokonywać wyłącznie w czasie trwania ważności karnetu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia bądź odwołania zajęć w przypadku, gdy grupa liczy mniej niż 5 osób.
 14. Maksymalna liczba ćwiczących to 9 osób.
 15. Karnet zajęć spinning jest ważny 31 dni od daty pierwszych zajęć, termin ważności karnetu nie może ulec zmianie oraz nie istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanych zajęć na nowy karnet. 
 16. Wszelkie urazy oraz usterki sprzętu sportowego należy bezzwłocznie zgłaszać instruktorowi.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 
 18. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację materiałów audiowizualnych wykonanych podczas zajęć oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osób.) w celach związanych z jego działalnością oraz promocją. 
 19. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.09.2017 do odwołania. 
 
DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COMCOM ZONE PROKOCIM
 

Pobierz regulamin