SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin aqua aerobic Prokocim

REGULAMIN AQUA AEROBIC

1.    Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Rozwoju Com-Com Zone.
2.    Zajęcia są prowadzone w 45 minutowych turach.
3.    Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4.    Uczestnik kupujący bilet / karnet potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego typu ćwiczeń ruchowych.
5.    Zapisy na zajęcia są możliwe tylko i wyłącznie osobiście po wcześniejszym zakupie biletu, karnetu lub uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
6.    Telefonicznie lub mailowo można zapisać się na jedne zajęcia.
7.    Ćwiczący ma prawo do rezerwacji takiej ilości zajęć na jaką opiewa jego karnet.
8.    Posiadacze kart Multisport, FitProfit, FitFlex, itp. po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20 zł mają możliwość zapisania się z góry na 12 zajęć w miesiącu.
9.    Istnieje możliwość przesunięcia rezerwacji zajęć w nieprzekraczalnym terminie 6 godzin przed planowanym udziałem. Przekroczenie tego terminu lub brak odwołania skutkuje obciążeniem karnetu / biletu lub utratą opłaty rezerwacyjnej oraz zapisanych terminów.
10.    Dopiero po ponownym uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej klient odzyskuje możliwość rozpisania się na następne zajęcia.
11.    Odwołanie terminów jest możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem e-mail: odwolania@comcomzone.pl , wiadomości SMS +48 662-224-106 lub osobiście na formularzy dostępnym w kasie Com-Com Zone Prokocim.
12.    W przypadku zwolnienia się miejsca na zajęcia będą przyjmowane osoby z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.
13.    Przesunięcia rezerwacji można dokonywać wyłącznie w czasie trwania ważności karnetu.
14.    Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia bądź odwołania zajęć w przypadku gdy grupa liczy mniej niż 5 osób.
15.    Maksymalna liczba ćwiczących to 25 osób (step- 18).
16.    Karnet zajęć aqua jest ważny 31 dni od daty pierwszych zajęć, których termin nie może ulec  zmianie.
17.    Wszelkie urazy oraz usterki sprzętu sportowego należy bezzwłocznie zgłaszać instruktorowi.
18.    Niniejszy regulamin obowiązuje od 26.10.2015 do odwołania.

DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM
Pobierz regulamin