SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Regulamin Szkoły Pływania

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA COM-COM SWIM 2018
 1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do 18 roku życia na naukę pływania. 
 3. Kursy w sezonie zima/wiosna 2018 trwają od 9 do 11 lekcji. Opłata wnoszona jest z  góry, nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na kolejną edycję. 
 4. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w Recepcji Głównej obiektu bądź przelewem bankowym. 
 5. Uczestnik kursu ma prawo do odrobienia wszystkich nieobecności na zajęciach w danym semestrze pod warunkiem zgłoszenia nieobecności co najmniej dzień przed zajęciami. 
 6. Niewykorzystane zajęcia z poprzedniego semestru można odrobić z nowym semestrem pod warunkiem zakupu nowego semestru w całości.
 7. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta po wejściu kursanta do wody, do momentu wyjścia kursanta z wody po zakończonej lekcji. 
 8. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni. 
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie 10 minut przed ich rozpoczęciem. 
 10. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione. 
 11. Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków. 
 12. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego przylegającego do ciała, czepka, klapek oraz ręcznika. 
 13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora. 
 14. Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą przebywać na basenie i w szatniach w czasie prowadzenia zajęć. W wyjątkowych przypadkach (dziecko boi się wody) rodzic może uczestniczyć w pierwszych zajęciach na basenie. 
 15. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 16. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do  pływania i przebywania w wodzie. 
 17. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników  na zajęcia. 
 18. Uczestnicy zajęć, bądź ich Opiekunowie, wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację zdjęć wykonanych podczas zajęć oraz przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Rozwoju Com-Com Zone (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych  osób.) w celach związanych z działalnością Stowarzyszenia i promocji działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie. 
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. Ewentualne pytania proszę kierować do Organizatora telefonicznie lub przed zajęciami.

Pobierz regulamin