SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Com-Com Zone - Aktualności

Puchar Com-Com Swim 2016

Publikuje Com-Com Zone Kraków Nowa Huta, 11/05/2016
Kategoria: Informacje

Zapraszamy do udziału w zawodach!
TERMIN ZAWODÓW:  15 maja (niedziela)
•    Rozgrzewka sucha dla chłopców i dziewcząt o godzinie 14:45 – 14:55
•    Przywitanie oraz omówienie konkurencji  – 15:00-15:10
•    Zawody godzina – 15:15

MIEJSCE ZAWODÓW: Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta, ul. Ptaszyckiego 6, Kraków

INFORMACJE TECHNICZNE: 
•    Pływalnia 25 m, 6 torów, temperatura wody: 28C, pomiar czasu: ręczny
•    Zawody rozgrywane zgodnie z Regulaminem Zawodów Com-Com Swim

ZASADY UCZESTNICTWA:
•    W zawodach mają prawo startu osoby uczęszczające na zajęcia do szkoły pływania Com-Com Swim oraz innych szkółek pływackich
•    W zawodach mają prawo startu osoby indywidualne 
•    W zawodach nie mogą brać udziału zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Pływackiego
•    Uczestnicy zawodów muszą posiadać umiejętności samodzielnego i swobodnego poruszania się w środowisku wodnym
•    Każdy uczestnik ma prawo do 2 startów indywidualnych oraz w sztafecie
•    W konkurencji rodzinnej uczestnicy muszą być spokrewnieni (1 dorosły + 1 dziecko)

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
•    W recepcji pływalni 
•    Mailowo na adres:
plywalnia.nowahuta@comcomzone.pl, plywalnia.prokocim@comcomzone.pl 

Ze względu na ograniczony czas na przeprowadzenie zawodów o starcie w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń. 

TERMIN ZŁOSZENIA: do  12 maja 2016 r. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzega się możliwość nie przyjęcia zgłoszeń ze względu na zbyt dużą liczbę uczestników. 

NAGRODY: 
•    Dyplomy i medale za miejsca 1-3 w każdej konkurencji i kategorii wiekowej przewidzianej przez organizatora
•    Puchar dla 3 najlepszych sztafet
•    Dyplomy za udział w zawodach dla wszystkich uczestników

•    Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach pływackich